External video URL

Persoonsgerichte zorg voor iedereen

met aandacht voor sociale omstandigheden en etnische diversiteit in de huisartsenpraktijk

Persoonsgerichte zorg voor iedereen is een herziening van de uitgave: Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk  (2017).  In deze uitgave komen onder andere de volgende vragen aan bod: Waar vind ik voorlichtingsmateriaal voor mensen die moeite hebben met lezen? Welke gevolgen heeft armoede voor de gezondheid? Welke gezondheidsproblemen hebben vluchtelingen en hoe kan ik goed met hen communiceren? In de huisartsenpraktijk willen we persoonsgerichte zorg leveren voor iedereen. Daarbij willen we rekening houden met de sociale context, gezondheidsvaardigheden en etnische achtergrond van de patiënt.

Dit boek geeft informatie en tips voor persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk voor iederéén – ook voor mensen met een migratieachtergrond of complexe sociale omstandigheden. Het is een boek voor huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners – geschreven dóór huisartsen en andere deskundigen uit de praktijk, aangevuld met de kennis van het Nederlands Huisartsen Genootschap en Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Bestel nu!

Persoonsgerichte zorg

"Belangrijk en zeer bruikbaar handboek"

Recensie Medisch Contact: "Belangrijk en zeer bruikbaar handboek, dat is wel het minste wat je kunt zeggen over Persoonsgerichte zorg voor iedereen, want het verzamelt praktische en wetenschappelijke kennis over hoe rekening te houden met sociale context, ongeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en etnische achtergrond van patiënten.

Oogmerk en motto: passende zorg bieden. En dat betekent dat ‘elke patiënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft (equity), in plaats van dat elke patiënt dezelfde zorg krijgt (equality). Zo kunnen we vanuit de huisartsenpraktijk bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsverschillen.’ Aanbevolen, want welke huisarts wil dat niet?" Medisch Contact, 28 april 2023

Bestel nu!

Voor huisarts en praktijkondersteuner (POH)

  • Direct toepasbaar in de huisartsenpraktijk
  • Leden van het NHG, praktijkondersteuners en AIOS ontvangen 30% korting
  • De inhoud van het boek is volledig geactualiseerd,  met citaten, interviews en ervaringen van huisartsen, POH’s en patiënten
  • Behalve wetenschappelijk onderbouwde kennis, ook voorbeelden uit de praktijk, informatie over voorlichtingsmaterialen en adviezen voor de consultvoering en praktijkorganisatie

Registreren

PGZboekopen